Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Znamenny

330 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album

Blazhen muzh [No. 2], glas 2, d-moll

Izvekov, Priest Georgi

Blessed Is the man [No. 2], Tone 2, D minor

Znamenny Chant

Blessed Is the Man

First Antiphon of the First Kathisma

S(div)A(div)T(div)B(div)

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz003

  • Lbs 224 izvekov v1

    LB-Spring-224

Ks034

Blazhen muzh

Kastalsky, Alexander

Blessed is the man

S.Op. 26a

Lesser Znamenny Chant

Blessed Is the Man

First Antiphon of the First Kathisma

Psalms 1,2,3

SSATTB

V. Grosse #A.24 K. 1900

First printed edition

2

Ks034

Ks014

Bog Ghospod' i tropari v Velikuyu Subbotu na utreni

Kastalsky, Alexander

God is the Lord and troparia on Holy Saturday at Matins

S.Op. 11

Bulgarian and Znamenny Chants

Great and Holy Saturday

S(div)AT(div)B(div)

V. Grosse #A.9 K. 1898

First printed edition

11

Ks014

Ks101

Bog Gospod i Tropar' 1 [1-i variant]

Kastalsky, Alexander

God is the Lord and Troparion 1 [1st version]

S.Op. 42

Znamenny Chant

Dormition of the Theotokos

SSATTB

First printed edition

3

Ks101

Iz sluzhby na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

1

Ar017 6 28

[Bogoiavlenie Gospodne] Irmosy, glas 2i

Arkhangelsky, Alexander

[Theophany] Heirmoi, Tone 2

Glubiny otkryl est’ dno

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Theophany

SATB

First printed edition

7

Ar017-6-28

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

28

Ks100

Bogonachal'nym manoveniem

Kastalsky, Alexander

By the royal command of God

S.Op. 41

Znamenny Chant, [All 8 Tones]

Dormition of the Theotokos

Sticheron for the Dormition of the Mother of God

S(div)A(div)T(div)B

PJu #28508 1903

First printed edition

5

Ks100

Cn035

Bogorodichen dogmatik 5-go gl.

Chesnokov, Pavel

Theotokion dogmatikon in Tone 5

Op. 9, No. 16

Great Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

SSAA

PJu #31330 1906

First printed edition

4

Cn035

Ly080

Bogorodichen dogmatik 1-go glasa

Lvovsky, Grigory

Theotokion-Dogmatikon in the First Tone

S. Op. 57

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

SSA or TTB

#A.30 K. 1901

First printed edition

Defective original

4

Ly080

Ly081

Bogorodichen dogmatik 2-go glasa

Lvovsky, Grigory

Theotokion-Dogmatikon in the Second Tone

S. Op. 58

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

SSA or TTB

#A.31 K. 1901

First printed edition

Defective original

2

Ly081

Ly084

Bogorodichen dogmatik 3-go glasa

Lvovsky, Grigory

Theotokion-Dogmatikon in the Third Tone

S. Op. 61

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

TTBB

#A.34 K. 1901

First printed edition

Defective original

4

Ly084